Pravopis – nutný predpoklad kvalitného diela

Pravopisné a typografické chyby, ťažkopádne formulácie a ďalšie formálne nedostatky sú vždy na úkor kvality, a tým aj priaznivého ohodnotenie ako má Vaša diplomová práca. Nezabúdajte zjednotiť písmo, jeho veľkosť, riadkovanie a zarovnanie (do bloku), používajte štandardné fonty (Times New Roman, Arial či Calibri) veľkosti 12 s riadkovaním 1,5 riadku. Nepodceňujte pravopis. Radšej si zopakujte jeho pravidlá (Pravidlá slovenského pravopisu) a vyzbrojte sa Slovníkom spisovnej češtiny pre školu a verejnosť, Novým akademickým slovníkom cudzích slov alebo kvalitným dvojjazyčným technickým slovníkom.

Splnenie vysokých nárokov

Vyhotovenie, odovzdanie a úspešná obhajoba vášho projektu pred odborovou komisiou sú základné podmienky na získanie magisterského či inžinierskeho titulu. Diplomová práca musí spĺňať vysoké odborné aj formálne nároky http://kuma.cz/aktuality/far-cry-3-hardwarove-naroky a prezentovať výsledky samostatného výskumu. Ak je vám cesta do knižnice drahá, naučte sa využívať Internetovú jazykovú príručku. Ak si nie ste v pravopise a gramatike istí, zverte text pred odovzdaním do rúk odborníka – investície za korektúry sa u vášho životného diela rozhodne oplatí.